Tentoonstelling over minder bekende aspecten

van psychiatrie in verleden en heden

 

 

 

informatie op 8 videoschermen ,

tekst en foto's

 

Oorsprong van de psychiatrie

 

De mens als dier onder controle gebracht

 

Racisme en eugenetica; de theorie achter "euthanasie" op "mindere rassen"

Citaat: "De geschiedenis van deze genetisch denkende menswetenschappen (anthropologie en psychiatrie - red.) is zo verward en vol gruwelen als een nachtmerrie."

Prof. em. Dr. Benno Müller-Hill, Todliche Wissenschaft (Met de wetenschap als excuus, ISBN 9060741722)

 

Psychiatrie als politiek instrument

 

Psychochirurgie en shockbehandeling

 

Omgekomen artiesten en psychiatrie

 

Pseudowetenschap, psychiatrie en psychiatrische drugshandel; invloed van de farmaceutische industrie

 

Psychiatrie - mishandeling in inrichtingen

 

 

De tentoonstelling

 

“Psychiatrie:

een industrie des doods ?”

 

was 5 t/m 25 oktober 2009 te zien

op adres Spuistraat 239, Amsterdam.

 

Deze tentoonstelling belichtte de schending van mensenrechten in de psychiatrie, haar invloed op de politiek, de ontwikkeling van haar behandelmethoden en de misstanden waartoe dat heeft geleid.

 

Aan de hand van gepresenteerde historische feiten over dit onderwerp, werd de bezoeker uitgenodigd het eigen oordeel te vormen.

 

 

De tentoonstelling bood een overzicht over het verleden en heden van de behandeling van geestesziekte, of wat daaronder begrepen werd en wordt. De maker van de tentoonstelling ontkwam er niet aan om daarbij de schokkende aspecten van dit onderwerp te tonen.

De tentoonstelling wilde ook de rode draad in die geschiedenis presenteren. De bezoeker was uitgenodigd om bij de rondgang langs de diverse panelen de aangeboden informatie kritisch te bekijken en te proberen het achterliggende globale beeld te ontdekken.

Het is uiteraard niet onze bedoeling om de betreffende zorgsector integraal in een kwaad daglicht te stellen.

Stichting NCRM streeft naar een humane psychiatrie, waarbij er voldoende aandacht en capaciteit is om mensen die dat nodig hebben op een humane, niet-destructieve manier te helpen; wij denken dat een fatsoenlijke samenleving daartoe is verplicht.

De tentoonstelling probeerde het besef bij te brengen dat het onderwerp geestelijke gezondheid bij uitstek manipuleerbaar is. Het onderwerp blijkt helaas wijd open te staan voor destructieve behandeling, schijnwetenschap en desastreuze invloed van financiële belangen van individuen, bedrijven en instellingen.

 

E. Perard,

Stichting NCRM

 

oOo

 

 

De opening van de tentoonstelling geschiedde op 6 oktober 2009, met de volgende sprekers:

 

 

Kritisch psychiater J. Teuns koos een stuk geschiedenis van de psychiatrie als onderwerp van zijn voordracht. Hij ging o.a. in op de racistische theorie van de alom geroemde Jung.

 

Mevrouw C. vertelde van haar onprettige ervaringen in het psychiatrisch circuit.

 

C. Goodwin deed verslag van haar activiteit om mensen die gebonden zijn aan psychotrope middelen een uitweg te bieden via het programma "The Road Back". Zij benadrukte de aanwezigheid van een vastgelopen groep mensen in de samenleving die met dit probleem kampt aan de hand van een geschreven verslag van een deelnemer aan het programma.

 

 

 

Voordracht door zenuwarts J. Teuns

 

 

 

 

 

De tentoonstelling bestaat uit acht audio-visuele displays.

oOo

Nieuwsbrief

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Zie onderstaand mailadres.

 

oOo

 

Het video materiaal van de tentoonstelling is te vinden op deze dvd:

 

 

Aan te vragen op onderstaand adres (zover de voorraad strekt).

 

 
 

 

We willen u graag de volgende toelichting aanbied

 

Voor meer informatie:

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM)

Postbus 75004

1070 AA  Amsterdam

email: ncrminfo@gmail.com

website: www.ncrm.nl

 

Het NCRM is de Nederlandse afdeling van de in 1969 opgerichte Citizens Commission on Human Rights. Onderzoekt en openbaart overtredingen van mensenrechten in de psychiatrie. 

Opgericht vanuit de Scientology® Kerk.